Tolokminda belajar…

Perspektifku Mengenai Islam

Posts Tagged ‘pendapat

Pendapat kita tanggungjawab kita

with 115 comments

Saya mohon kepada sesiapa yang berpendapat saya menyampaikan “ajaran baru” melalui blog ini, janganlah beranggapan begitu. Saya tidak menyampaikan apa-apa ajaran baru. Saya hanya menyampaikan pandangan berkenaan isu-isu berkaitan kepercayaan saya yang berlandaskan cara hidup Islam mengikut perspektif Al-Quran.

Akan ada salah dan silap dalam tafsiran saya. Akan ada pandangan yang boleh diperdebatkan atau mungkin ada yang wajar ditolak terus. Saya tidak boleh anggap pandangan atau tafsiran saya akan sentiasa betul walaupun secara prinsipnya itulah yang saya sentiasa cuba pastikan. Di pihak pembaca, gunakanlah kebijaksanaan masing-masing dalam membuat penilaian.

Jika para pembaca budiman tidak pasti atau tidak bersetuju dengan saya dalam apa-apa hal, tuan/puan boleh memeriksa sendiri apa-apa hujah dan nas-nas yang saya kemukakan. Malah kalau ingin bersetuju pun, bersetujulah selepas membuat pengesahan dengan pengetahuan sendiri. Setiap seorang dari kita bertanggungjawab ke atas pendapat masing-masing. Kita sama-sama suburkan budaya itu di sini.

Written by tolokminda

March 7, 2010 at 4:30 pm

Posted in Quran

Tagged with , ,